Na ovoj stranici možete pronaći sve važeće propise i dokumente prema kojima Akademija primijenjenih umjetnosti djeluje. Vijeće Akademije je odgovorno za donošenje, izmjenu i nadopunu Statuta i pravilnika.

preuzmite

Pravo na pristup informacijama

Sukladno Zakonu o pravu na pristup informacijama (Narodne novine broj 25/13, 85/15) Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci (u daljnjem  tekstu: Akademija) uređuje pravo na pristup informacija  koje posjeduje.

Pravo na pristup informacija ostvaruje se putem javno dostupnih informacija i dokumenata objavljenih na mrežnim stranicama Akademije www.apuri.hr, a za ostale informacije podnošenjem usmenog ili pisanog zahtjeva.

Pravo pristupa informacijama može se ograničiti ili uskratiti ukoliko je informacija zakonom ili na osnovi kriterija utvrđenih zakonom proglašena tajnom ili ako je zaštićena zakonom kojim se uređuje područje zaštite osobnih podataka.

Akademija ima pravo na naknadu stvarnih  materijalnih troškova koji nastanu pružanjem i dostavom tražene informacije sukladno Kriterijima za određivanje visine naknade stvarnih materijalnih troškova i troškova dostave informacije (Narodne novine broj 12/14).

  • pisanim putem na adresu Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, Slavka Krautzeka 83, 51 000 Rijeka
  • putem elektroničke pošte na adresu pravna@apuri.hr
  • telefonom na broj: +385 (0)51 228-881
  • usmenim putem: osobno na zapisnik u službenim prostorijama u radno vrijeme
  • Pisani zahtjev ovlaštenika sadrži: naziv i sjedište tijela javne vlasti kojem se zahtjev podnosi, podatke koji su važni za prepoznavanje tražene informacije, ime i prezime i adresu fizičke osobe podnositelja zahtjeva, odnosno naziv pravne osobe i njezino sjedište.

Reakreditacija

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci periodično prolazi vanjsku neovisnu procjenu Agencije za znanost i visoko obrazovanje. To se provodi kroz postupak reakreditacije kojim se utvrđuje kvaliteta studijskih programa i nastavnog osoblja, vrši se procjena kvalitete prostora, kvalitete sustava upravljanja akademijom i provjeravaju se postupci i pravilnici, aktivnosti nastavnika i studenata te niz drugih kriterija opisanih kao ESG standardi.