Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci prepoznaje kvalitetu kao jednu od temeljnih vrijednosti za definiranje strategije svoga razvoja na temelju utvrđenih ciljeva. S politikom kvalitete upoznati su svi zaposlenici kao i studenti Akademije te se kontinuirano provode aktivnosti koje ju pospješuju na svim razinama poslovanja.

Kvaliteta svih zaposlenika Akademije temelji se na stručnosti, znanjima, vještinama i etičnosti u preuzetoj odgovornosti za provedbu politike kvalitete. Zaposlenici daju osobni doprinos u razvoju Akademije, kao i u razvoju i jačanju njezinog profesionalnog ugleda.

Politika kvalitete prati se kroz viziju i misiju te strateške ciljeve razvoja Akademije koji su usklađeni sa Strategijom razvoja Sveučilišta u Rijeci i svim dokumentima i zakonima koji prate proces implementacije i razvoja kvalitete na Akademiji.

Ciljevi:

  • kontinuirano provođenje, usklađivanje i poboljšanje sustava osiguravanja kvalitete na temelju ESG standarda, smjernica AZVO i Priručnika za osiguravanje kvalitete APU
  • razvoj studijskih programa, programa cjeloživotnog učenja te kontinuirano praćenje i sustavno unapređivanje postojećih programa
  • razvoj centara za istraživanje umjetnosti kojim se osigurava stručno djelovanje i edukacija i izvan okvira studijskih programa te se ostvaruje povezivanje s vanjskim dionicima
  • javno djelovanje kroz kontinuirano izlaganje i predstavljanje studentskog i nastavničkog rada kao i organizacija umjetničkih sadržaja za studente i javnost
  • aktivno uključivanje i doprinos studenata kako u obrazovnom procesu tako i u odlučivanju.

Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti
Red. prof. art. Letricija Linardić
Dekanica