Politika kvalitete

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci (dalje: Akademija) vodi se prvenstveno strateškim dokumentima usklađenim sa pozitivnim zakonskim propisima kao osnovnim smjernicama unaprjeđenja i osiguranja kvalitete u svim segmentima djelovanja na Akademiji. Uz Zakon o visokom obrazovanju i znanstvenoj djelatnosti i Zakon o osiguravanju kvalitete u visokom obrazovanju i znanosti, Akademija svojim mehanizmima želi predano i sustavno razvijati svoj rad, kako u nastavnom, umjetničkom i znanstvenom ili stručnom djelovanju, tako i u svrhu unaprjeđenja nastavnog procesa i studiranja te rada na Akademiji uopće.

U nakani da sustavno i kontinuirano razvija, inovira i uskladi svoj rad sa tendencijama kvalitetnog umjetničkog, znanstvenog i nastavnog djelovanja, poveća razinu kvalitete studiranja, te poveća zadovoljstvo studenata, nastavnika i svih zaposlenika, Akademija ima sljedeće ciljeve:

  • Kontinuirano i sustavno praćenje, usklađivanje i poboljšanje sustava osiguranja kvalitete u skladu sa smjernicama AZVO-a, zakonskim propisima, ESG standardima i internim aktima, mehanizmima postupanja kojima se doprinosi unaprjeđenju kvalitete.
  • Angažirano, sustavno i kontinuirano inoviranje studijskih programa, te u skladu s potrebama razvoj novih na svim razinama obrazovne vertikale.
  • Poboljšanje obrazovnog sadržaja i sustava usvajanja znanja u cilju svrhovitih i jasno definiranih ishoda učenja i završnih kompetencija.
  • Promoviranje i poticanje aktivnog sudjelovanja svih dionika koji djeluju na Akademiji ili vezano za Akademiju, na unaprjeđenju sustava kvalitete i razvoja Akademije uopće, posebice studenata i alumni zajednice.
  • Razvoj Akademijinih centara koji provode i unaprjeđuju umjetničku djelatnost izvan okvira studijskih programa, te aktivna djelatna uloga Akademije u široj i užoj zajednici putem tih centara.
  • Sustavno uključivanje studenata i njihovih predstavnika u razvoj obrazovnog procesa.
  • Poticanje profesionalnog javnog djelovanja, te poticanje nastavnog i stručnog kadra na profesionalno usavršavanje.
  • Zagovaranje načela razvidnog i odgovornog poslovanja u cilju transparentnosti.
  • Nastaviti razvijati mehanizme kojima se svrhovito provodi stalno revidiranje sustava kvalitete.

Sveučilište u Rijeci
Akademija primijenjenih umjetnosti
Prof. art. Hrvoje Urumović
Dekan