Općenito

Upisi u I. godinu studija akademske 2024./2025. godine obavljaju se temeljem natječaja Sveučilišta u Rijeci objavljenog na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci www.uniri.hr i Akademije, a na temelju Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci.
Akademija upisuje studente u redovitom statusu:

  • a) koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja,
  • b) koji će sami plaćati svoj studij – studenti koji su prethodno bili upisani i završili neki studij u RH,
  • c) koji će sami plaćati svoj studij - strani državljani izvan EU

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. nisu obvezni položiti državnu maturu. Prijediplomski studij mogu upisati osobe koje su završile srednju školu u četverogodišnjem trajanju, položile državnu maturu, te su se, na temelju vrednovanja ocjena srednje škole i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, plasirale u okviru upisnih kvota.

Sve pojedinosti o razredbenom postupku i dodatnim provjerama možete preuzeti ovdje.

Prijave za upis

Prijave za upis na studijske programe prijediplomskih studija Akademije podnose se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko mrežne stranice www.postani-student.hr.


Prijave za jesenski rok primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, što će biti objavljeno na mrežnoj stranici www.postani-student.hr i mrežnoj stranici Akademije.