Općenito

Upisi u 1. godinu studija obavljaju se temeljem natječaja Sveučilišta u Rijeci koji se objavljuje u dnevnom tisku, a na temelju Odluka Senata Sveučilišta u Rijeci.

Akademija upisuje studente/ice na redoviti studij:

koji će studirati uz potporu Ministarstva znanosti i obrazovanja
koji će sami plaćati svoj studij – studenti koji su prethodno bili upisani na neki studij u RH
koji će sami plaćati svoj studij – strane državljane izvan EU

Pristupnici koji su završili srednjoškolsko obrazovanje prije 2010. nisu obvezni položiti državnu maturu.

Prijediplomski studij mogu upisati osobe koje su završile srednju školu u četverogodišnjem trajanju, položile državnu maturu, zdravstveno su sposobne za studij na umjetničkoj akademiji (što dokazuju potvrdom specijaliste medicine rada), te su se, temeljem vrjednovanja ocjena srednje škole i dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti, plasirale u okviru upisnih kvota.

Prijave za upis

Prijave za upis na studijske programe za preddiplomske studije Akademije podnose se putem Nacionalnoga informacijskog sustava prijava na visoka učilišta (NISpVU) kojemu se pristupa preko internetske stranice www.postani-student.hr.

Prijave za jesenski rok primat će se za studije na kojima ostane slobodnih mjesta nakon završenih upisa u ljetnom roku, što će biti objavljeno na internetskoj stranici www.postani-student.hr, internetskoj stranici Akademije www.apuri.hr i oglasnoj ploči Akademije.

Važni termini za JESENSKI ROK:

Prijave u sustavu “postani student”
  • do 2. rujna 2022. do 12:00h
Dostava prijavnice i uplatnice troškova dodatne provjere
(330,00 kuna)
  • od 29. kolovoza do 2. rujna 2022. do 12:00h

Termini dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti za:

Likovna pedagogija, Primijenjena umjetnost,
Grafički dizajn i vizualne komunikacije
  • slanje materijala do 4. rujna 2022.
  • objava rezultata I. kruga 5. rujna 2022.
  • II. krug uživo od 6. i 7. rujna 2022.
Gluma i mediji
  • slanje materijala do 29. kolovoza 2022.
  • objava rezultata I. kruga 2. rujna 2022.
  • II. krug uživo od 5. do 8. rujna 2022.
Objava konačnih rang lista
  • 19. rujna 2022.
Termini upisa
  • 21. rujna 2022. od 8:00 do 10:00 sati za sve studijske programe