Studij likovne pedagogije, nastavnički smjer

ZVANJE: Sveučilišni/na magistar/ra likovne pedagogije
OPTEREĆENJA: 120 ECTSa, 2 godine
Natrag

Opis programa

Diplomski sveučilišni studijski program Likovne pedagogije druga je razina obrazovanja (stupanj 7.1 prema HKO), a mogu ga upisati jedino studenti koji su završili istovjetni prijediplomski studij (min. 180 ECTS).

Cjeloviti dvogodišnji program diplomskog studija predviđa ostvarenje 120 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima studenti nakon dvije godine redovitog studija završavaju drugu fazu cjelovitoga studija te ostvaruju pravo na zvanje: Sveučilišni magistar odnosno Sveučilišna magistra likovne pedagogije. Diplomski studij Likovne pedagogije osmišljen je modularno. Studenti prema osobnim afinitetima u gradnji individualnog likovno-umjetničkog izraza mogu izabrati module: grafika, kiparstvo i slikarstvo.

Pored umjetničkog razvoja usporedno se stječu kompetencije iz pedagoško-psihološko-metodičkih znanja i vještina te nužne kognitivne i praktične vještine kao temelj budućeg, naprednijeg samostalnog rada i stručnog promišljanja koje prate kompetencije osobnog kritičkog i samokritičkog preispitivanja i unapređivanja mišljenja i rada.

Nastava se odvija na Akademiji i na Filozofskom fakultetu u okviru nastavničkog modula.

Stečene kompetencije i zvanje omogućuju studentima daljnji razvoj te polaganje državnog stručnog ispita za učitelja ili nastavnika koji je nužan za rad u državnim institucijama koje se bave obrazovanjem u području likovne umjetnosti i kulture. Osim toga, magistri likovne pedagogije mogu pokrenuti vlastite programe za obrazovanje djece i građana u području likovnih umjetnosti ili se samostalno umjetnički razvijati.

Svi predmeti planirani su kao jednosemestralni, što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu u kraćim studijskim boravcima.
Nakon završetka diplomskog studija moguć je nastavak studija na višoj razini u zemlji ili inozemstvu.

Studij likovne pedagogije iznosi 120 ECTSa, a traje 2 godine (4 semestra).