Slikarstvo

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
Natrag
Slikarstvo

Što je slikarstvo?

Slikarstvo je jedna od osnovnih grana likovnih umjetnosti, a slika čin i rezultat određene umjetničke akcije. Za razliku od crteža i grafike, slikarstvo je umjetnost koja se primarno izražava pomoću boje. No, umjetničke slike često sadrže kombinaciju predmeta i/ili prirodnih materijala, a mogu biti naturalističke i reprezentativne, apstraktne, narativne, simboličke, emotivne ili političke prirode. S obzirom na to da kombinira crtanje, gestu, kompoziciju, naraciju i/ili apstrakciju, slikarstvo je iznimno bogat i popularan oblik u vizualnim umjetnostima.

Ovdje si jer svoje misli, emocije i ideje želiš prenositi slikama? Neka tvoji mediji postanu boja i pigment, a slikarske podloge neograničene.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Na preddiplomskom studiju ćeš savladati suhe i mokre slikarske tehnike, dok ćeš na diplomskoj razini razvijati individualan izraz te veću fleksibilnost u metodi i pristupu. Razvija se vizualna percepcija u pristupu umjetničkom djelu, a studente se usmjerava na usvajanje specijalizirane plastičko-prostorne percepcije. Upoznat ćeš likovni govor uz razumijevanje povijesnog konteksta i u vezi sa psihologijom, sociologijom i osnovnim oblicima kritičkog izražavanja. Naučit ćeš raščlaniti bilo koju umjetničku disciplinu i vrstu, razumjeti umjetničke postupke te percipirati cjelovitost likovnih umjetnosti.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava se odvija u potpuno opremljenim radionicama za slikarstvo, za rad u suhim (pastele i krede) te mokrim tehnikama (akvarel, tempera, jajčana tempera, akril, ulje). Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.