Kiparstvo

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
Natrag
kiparstvo

Što je kiparstvo?

Kiparstvo je umjetnost volumena, punine i praznine. Za razliku od slike koja ima samo jednu kompoziciju, kiparsko djelo sadrži toliko kompozicija koliko ima kutova gledanja. Svakim pomakom motrišta mijenja se odnos dijelova skulpture prema cjelini. Kakve će oblike kipari stvarati ovisi o mnogočemu, ali prije svega o materijalu čije se posebnosti učimo poštivati te načinu na koje te materijale možemo oblikovati.

Za razliku od slike koja ima samo dvije dimenzije, skulptura ima i treću – dubinu. Zato se i kaže da se kiparsko djelo osjeća, pa i čita dodirom ruke. Ako su glina, plastelin, kamen ili drvo način na koji pišeš ili želiš pisati svoje misli i ideje, onda je kiparstvo smjer za tebe.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Steći ćeš kompetencije u kiparskom izrazu i interpretaciji volumena. Uz to, savladat ćeš modeliranje glave s portretnim karakteristikama te modeliranje prema torzu živog modela i aktu. Također, usvojit ćeš tehnološka znanja o modeliranju i lijevanju malog akta. Na diplomskoj razini radit ćeš na slobodnim kiparskim umjetničkim izrazima korištenjem ili kombiniranjem modernih kiparskih materijala i metoda. Tvoji mentori i profesori poticat će te na kritičko razmišljanje i eksperimentiranje u radu, uz impuls za razumijevanje suvremenog kiparskog konteksta.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava se odvija u suvremeno opremljenim radionicama za kiparstvo, za rad u glini i gipsu, kamenu, drvu i metalu. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.