Umjetnička grafika

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
Natrag
Umjetnička grafika

Što je umjetnička grafika?

Grafika je grana likovne umjetnosti. Ujedno i općeniti naziv za postupak i rezultat korištenja neke od grafičkih tehnika pri izradi umjetničkog djela – umnožavanje crteža putem matrice. Grafika ne nastaje izravno potezom na papiru, nego crtežom koji se urezuje, izdubljuje ili drugačije nanosi na matricu. Rezultat je grafičko djelo nastalo od boje koja se u procesu tiskanja prenijela s matrice na list papira, ili nekog drugog materijala u više autorskih primjeraka. Osim tradicionalnih grafičkih tehnika u današnje vrijeme koriste se i digitalne tehnike poput digitalnog printa i tiska.

Ako vodiš računa o svakom detalju svoga crteža, ali te vesele i kreativne pogreške, onda je umjetnička grafika za tebe. Svakom sljedećom reprodukcijom otkrivaš nove nijanse i dimenzije crteža, tako da je svaki otisak, ma koliko god istovjetan, uvijek i iznova jedinstven.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije područje umjetničke grafike istraživat ćeš kroz tradicionalne grafičke tehnike visokog, dubokog i plošnog tiska – linorez, akvatintu, bakropis, litografiju i sitotisak. Sve te tehnike i postupci usmjereni su na formiranje tvojega individualnog umjetničkog izričaja, a njegujući izražajne mogućnosti grafičkog lista. U sklopu edukacije umjetničke grafike, moguće je izrađivati i knjige umjetnika i istraživati različite vrste tradicionalnih uveza, s naglaskom na umjetnički sadržaj knjige i suvremeni pristup formi.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava grafike se odvija u specijaliziranim, suvremeno opremljenim radionicama za visoki tisak, duboki tisak, litografiju i sitotisak. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.