Studij primijenjene umjetnosti

ZVANJE: Sveučilišni/a magistar/ra primijenjene umjetnosti
OPTEREĆENJA: 120 ECTSa, 2 godine
Natrag

Opis programa

Cjeloviti dvogodišnji program na smjerovima Primijenjeno slikarstvo, Primijenjeno kiparstvo i Izvedbeni dizajn za kazalište i film na diplomskom sveučilišnom studiju predviđa ostvarenje 120 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija studenti ostvaruju drugu razinu obrazovanja (razina 7.1 prema HKO) te stječu pravo na zvanje: Sveučilišni magistar odnosno Sveučilišna magistra primijenjene umjetnosti sa nazivom smjera kojeg su završili.

Od akademske godine 2021/2022 aktivan je novi smjer unutar studija primijenjenih umjetnosti — Izvedbeni dizajn za kazalište i film — pokrenut s ciljem sustavnog obrazovanje budućih scenografa i kostimografa, profesionalaca u području filmskih i kazališnih umjetnosti. Detaljnije.

Usvojena znanja i vještine omogućuju studentima da se nakon završenog diplomskog studija bave djelatnostima u kojima su potrebne specifične kompetencije (u ustanovama za kulturu, kulturalnim i kreativnim industrijama, poduzetništvu, scenografije, kostimografije, profesionalaca u području filmskih i kazališnih umjetnosti, ali i samostalnom umjetničkom radu).

Na svim smjerovima studentima se kroz obvezne i veliki bazen izbornih umjetničkih predmeta pružaju znanja i vještine iz likovne i vizualne umjetnosti koja se nastavljaju na osnove stečene tijekom preddiplomskog studija. Pored toga, studentima se pružaju specifična praktična znanja u području primijenjenih umjetnosti kroz glavne i izborne predmete na odabranom smjeru. Upisivanjem izbornih predmeta poput keramike, stakla, mozaika, web dizajna, video produkcije, scenografije, kostimografije, stripa i ilustracije, ali i oblikovanja umjetničkih knjiga, tijekom te dvije godine studenti grade vlastiti likovni izraz i umjetnički senzibilitet.

Svi predmeti su jednosemestralni što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije, kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu koji se mogu pohađati u kraćim studijskim boravcima.

Studij primjenjene umjetnosti iznosi 120 ECTSa, a traje 2 godine (4 semestra).