Likovna pedagogija

ZVANJE: Sveučilišni/a prvostupnik/ca likovne pedagogije
OPTEREĆENJA: 180 ECTSa, 3 godine
Natrag

Opis programa

Studijski program Likovne pedagogije više se od pola stoljeća izvodio u institucijama iz kojih je nastala APURI. Nastavni kadar stoga raspolaže bogatim pedagoškim iskustvom, dok je i sam program kontinuirano unapređivan. Dugogodišnje izvođenje studija garantira programsku kvalitetu, stjecanje potrebnih kompetencija za rad u struci i umjetnički razvoj svakog pojedinog studenta na preddiplomskoj razini.

Cjeloviti trogodišnji program preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema pojedinim programima studenti nakon tri godine redovitog studija završavaju prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruju pravo na zvanje: Sveučilišni prvostupnik odnosno Sveučilišna prvostupnica likovne pedagogije.

Nakon završetka preddiplomskog studija studenti stječu temeljna znanja iz područja likovne pedagogije i likovne umjetnosti određenog usmjerenja – slikarstva, kiparstva ili grafike – koji im omogućuju nastavak diplomskog studija Likovne pedagogije ili nekog drugog studija u trajanju od dvije godine.

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima i prvostupnicama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: u kulturnim i kreativnim industrijama, specifičnim granama turizma, poduzetništvu, elektroničkim medijima te u samostalnom umjetničkom radu.

Studenti prve godine studija usvajaju specijalizirana činjenična i teorijska znanja unutar budućeg stručnog djelovanja u području likovne umjetnosti. Stječu nužne kognitivne i praktične vještine kao temelj budućeg, naprednijeg samostalnog rada i stručnog promišljanja, stječu kompetencije osobnog kritičkog i samokritičkog preispitivanja.

U iduće dvije godine, kroz niz stručnih, umjetničkih te znanstveno humanističkih predmeta, studenti razvijaju višu razinu znanja kao i kritičko razumijevanje teorija i načela iz struke. Unutar umjetničkih kolegija razvijaju individualnost, samostalnost i kreativnost. Vježbaju napredne vještine u izradi složenih likovnih radova s jasno definiranim konceptom. Tijekom trajanja studija razvijaju stručna znanja iz psihološko-pedagoških predmeta u dijelu Nastavničkog modula koji se izvodi na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Studij likovne pedagogije iznosi 180 ECTSa, a traje 3 godine (6 semestra).