Web dizajn

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Grafički dizajn i vizualne komunikacije
DIPLOMSKI: Vizualne komunikacije i grafički dizajn
Natrag
Web dizajn

Što je web dizajn?

Web dizajn je dinamična i izazovna vrsta dizajna. Kao i u grafičkom, i u web dizajnu je poruku potrebno oblikovati na način da je prepoznatljiva i razumljiva publici kojoj se obraćamo. No, web dizajn je specifičan zbog svoje dinamične strukture – web stranice su žive, granaju se i neprestano obnavljaju. One mogu biti informativnog ili zabavnog karaktera, mogu služiti za prodaju proizvoda ili usluga, za promociju brenda ili pak određenog društvenog cilja. Upravo zato, dizajn treba biti prilagodljiv kako bi što bolje odgovarao nizu različitih korisničkih iskustava, uređaja i potreba kojih je sve više.

Ovdje si jer znaš da je Internet uzbudljivo mjesto koje pruža razne mogućnosti djelovanja, a ne samo konzumacije sadržaja. Web dizajn je izrazito komunikativan i dinamičan način na koji svoje, ali i ideje drugih možeš provesti u djelo.

Experimental Jetset & Linked by Air, Whitney Museum, 2015.
Experimental Jetset & Linked by Air, Whitney Museum, 2015.
Experimental Jetset & Linked by Air, Whitney Museum, 2015.
Experimental Jetset & Linked by Air, Whitney Museum, 2015.
Rob Giampietro, Google Fonts redizajn 2016.
Rob Giampietro, Google Fonts redizajn 2016.
Ian Coyle, Nike Better World 2011.
Ian Coyle, Nike Better World 2011.
Karri Saarinen, Airbnb DLS (Design Language System), 2015.
Karri Saarinen, Airbnb DLS (Design Language System), 2015.
Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Savladat ćeš osnovne pojmove i zadatke dizajna interaktivnih medija, kao i osnove oblikovanja interaktivnih stranica i aplikacija. Izrađivat ćeš statične dizajn predloške, interaktivne prototipe i potpuno funkcionalne stranice. Kroz tematska predavanja i vježbe upoznat ćeš se s tehnološkim i kulturološkim aspektima internetske kulture i povijesti interneta. Uz sve navedeno, a kroz gledanje videa, čitanje i razmjenu interaktivnih sadržaja, poticat ćemo te na istraživački pristup web dizajnu i web kulturi općenito.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava web dizajna održava se u specijaliziranoj, suvremeno opremljenoj radionici s računalima i tabletima za profesionalan rad na dizajnerskim i multimedijalnim projektima. Tu su i foto radionice s kvalitetnom digitalnom foto i video opremom, kao i resursima Centra za dizajn i produkciju, opremljenim za dvodimenzionalni i trodimenzionalni print. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi poštujući individualnost svakog studenta.

Radionica Digitalni Kiosk 2021, detalj post-it bilješki
Radionica Digitalni Kiosk 2021, prezentacija
Radionica Digitalni Kiosk 2021, grupni rad studenata
Radionica Digitalni Kiosk 2021, planiranje projekta
Radionica Digitalni Kiosk 2021, prezentacija studentskih radova u MMSU Rijeka