Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci za upis na preddiplomske sveučilišne studije provodi online postupak dodatne provjere posebnih znanja, vještina i sposobnosti u dva kruga.
U prvom krugu su kandidati priložili motivacijsko pismo i mapu radova na pregled povjerenstvu za razredbeni postupak na Google Drive. Povjerenstvo je pregledalo pristigle materijale i ocjenilo ih, te u nastavku objavljujemo liste kandidata po studijskim programima koji su prošli prvi krug jer su ostvarili minimalno 50% bodova na motivacijskom pismu i mapi radova.
U drugom krugu, kandidati koji su prošli prvi krug, pristupaju online intervjuu. Poveznicu sa pristupanje online intervjuu putem platforme ZOOM, kandidati će dobiti najkasnije do 02.07. prije podne.

Primijenjena umjetnost - rezultati 1. kruga

Likovna pedagogija - rezultati 1. kruga

Grafički dizajn i vizualne komunikacije - rezultati 1. kruga

Gluma i mediji- rezultati prvog kruga