Studij primijenjene umjetnosti

ZVANJE: Sveučilišni/a prvostupnik/ca glume i medija
OPTEREĆENJA: 180 ECTSa, 3 godine
Natrag

Opis programa

Cjeloviti trogodišnji program prijediplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: Sveučilišni prvostupnik odnosno Sveučilišna prvostupnica primijenjene umjetnosti.

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima i prvostupnicama da se nakon završenog prijediplomskog studija bave djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: u sektoru kulturnih i kreativnih industrija, specifičnim turističkim djelatnostima, poduzetništvu, elektroničkim kao i tradicionalnim medijima te djelatnostima u vidu samostalnog umjetničkog rada.

Znanja iz povijesti umjetnosti i suvremene umjetničke prakse, kao i specifične spoznaje iz filozofije umjetnosti, stječu se u kontinuitetu tijekom sve tri godine studija. U području teorije likovne umjetnosti znanja se stječu na predmetima koji su koncentrirani na prve dvije godine studija.

Ishodi učenja u umjetnosti na prvoj godini usmjereni su prema stjecanju osnovnih znanja i vještina iz crtanja, kiparstva, slikarstva i grafike. Na drugoj godini studija stečena znanja se produbljuju te se povezuju s drugim teorijskim i primijenjenim predmetima. Na trećoj godini postoji mogućnost izbora specifičnih kolegija (keramike, stakla, mozaika, web dizajna, video produkcije, scenografije, kostimografije, knjige kao objekta i bibliofilskih izdanja). Modulima koje mogu odabrati doprinosi se razvoju individualnog likovnog izraza svakog studenta i studentice. Također su u mogućnosti pohađati kolegije communis iz zajedničke sveučilišne ponude srodnih fakulteta.

Studenti mogu izabrati modul kiparstvo i modul slikarstvo.
Svi predmeti planirani su kao jednosemestralni, što omogućuje povećanu mobilnost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu u kraćim studijskim boravcima.

Nakon završetka prijediplomske razine moguć je nastavak dvogodišnjih diplomskih studija Primijenjene umjetnosti, kao i Vizualnih komunikacija i grafičkog dizajna.

Studij primjenjene umjetnosti iznosi 180 ECTSa, a traje 3 godine (6 semestra).