Mladen Mikulin, Portret

Izlagao je na brojnim samostalnim i skupnim izložbama; dobitnik je brojnih nagrada i priznanja. Od 1986. godine član je Hrvatskog društva likovnih umjetnika u Zagrebu, a od 1986. do 2006. bio je član Zajednice umjetnika Hrvatske, danas Hrvatska zajednica samostalnih umjetnika, u statusu samostalnog umjetnika. Od 2006. zaposlen je na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci, na Katedri za kiparstvo. U suradnji s Ljevaonicom umjetnina Ujević u Zagrebu realizira praktikum lijevanja skulptura u bronci. Od 2010. surađuje s Pilanom Embra u Lokvama, gdje studenti imaju priliku upoznati drvo kao industrijski i kiparski materijal. U Kamenolomu Seget –Trogir nabavlja kamen za kolegij Kiparstvo – skulptura u kamenu.

Kao vanjski suradnik i/ili gostujući profesor predavao je na Filozofskom fakultetu Družbe Isusove u Zagrebu, na Odsjeku za povijest umjetnosti Filozofskog fakulteta u Zagrebu te na Arhitektonskom fakultetu u Zagrebu. Dragovoljac je Domovinskog rata i nositelj odličja Spomenice Domovinskog rata 1990. – 1992.

Akademiju likovnih umjetnosti u Zagrebu upisao je 1981. na kojoj je i diplomirao 1986. godine, na Odsjeku za kiparstvo, u klasi profesora Branka Ružića.

Nastavnik je na kolegijima Kiparstvo V i VI na preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti, te na kolegijima Primijenjeno kiparstvo A, B, C i D na diplomskom studiju Primijenjene umjetnosti.

Detaljni izvedbeni planovi (login: AAI@edu.hr)

Katedra:
Kiparstvo
Studij/i:
PU
Email:
mladen.mikulin@apuri.uniri.hr

Kolegiji

Naziv
ECTS
Semestar
Razina
Za studije
Prostorija
Detaljni opis
Kiparstvo V
Kiparstvo V
10
V
Prijediplomski
  • PU
PDF Nedostupan
Kiparstvo VI
Kiparstvo VI
10
VI
Prijediplomski
  • PU
PDF Nedostupan
Primijenjeno kiparstvo A
Primijenjeno kiparstvo A
11
I
Diplomski
  • PU dip.
Primijenjeno kiparstvo B
Primijenjeno kiparstvo B
11
II
Diplomski
  • PU dip.
Primijenjeno kiparstvo C
Primijenjeno kiparstvo C
6
III
Diplomski
  • PU dip.
Primijenjeno kiparstvo D
Primijenjeno kiparstvo D
6
IV
Diplomski
  • PU dip.