Akademija primijenjenih umjetnosti, Sveučilište u Rijeci, Slavka Krautzeka 83, Rijeka

Petra Mrša, Zdravlje 90, dokumentarni film, 20 min, HD, boja i zvuk, 2022

Aleksandar Gavrilović, Gamechuck studio i Hrvoje Ryznar, AKF Zagreb Nove video igre o budućnosti rada