Završetak prijediplomskog studija

Studenti koji su položili sve upisane kolegije na prijediplomskom studiju (uključujući završni rad) dužni su idući dan nakon polaganja zadnjeg ispita u studentskoj službi obaviti prijavu završetka prijediplomskog studija. Prilikom [...]

Prijava završetka preddiplomskog studija

Studenti koji su položili sve upisane kolegije na preddiplomskom studiju (uključujući završni rad) dužni su idući dan nakon polaganja zadnjeg ispita u studentskoj službi obaviti prijavu završetka preddiplomskog studija. Prilikom [...]