2

Obavještavamo vas o otvorenju izložbe 6. veljače 2024. u 20 sati u Galeriji O.K., Krešimirova ulica 26, Rijeka.

Izložba je rezultat rada na projektu Estetski, etički i ontološki izazovi post-digitalne umjetnosti tijekom 2023./2024. godine, nastalog u suradnji Sveučilišta u Rijeci - Odsjeka za filozofiju i Akademije primijenjenih umjetnosti, Centar za inovativne medije. Voditelji projekta su Tomislav Brajnović, Ingeborg Fülepp, Dijana Protić i Iris Vidmar Jovanović.

Na izložbi sudjeluju: Marko Mrvoš, Anamarija Ami Podrebarac, Paula Rakić, Aleksandar Vejnović.

Voditeljica galerije O.K. je Katarina Podobnik.

Ujedno najavljujemo Okrugli stol koji će se održati 15. veljače u istoj galeriji s početkom u 17 sati. Uvodna riječ Tomislav Brajnović. Sudjeluju Ivana Kunda, Anamarija Ami Podrebarac, Ksenija Savčić, Milica Czerny Urban, Aleksandar Vejnović. Moderatorice su Dijana Protić i Iris Vidmar Jovanović.

Predavanje i umjetnički performans biti će istog dana s početkom u 20 sati. Uvodini govor Ingeborg Fülepp, a izvođači su Marko Ciciliani te Barbara Lüneburg.

Projekt i izložba su omogućeni Sveučilišnim potporama UNIRI, uz podršku Austrijskog kulturnog foruma u Zagrebu (AKF) i Grada Rijeke.