Studij grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija

ZVANJE: Sveučilišni/a prvostupnik/ca grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija
OPTEREĆENJA: 180 ECTSa, 3 godine
Natrag

Opis programa

Studijski program Grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija se temelji na dugogodišnjem iskustvu izvođenja modula primijenjene grafike na studiju primjenjene umjetnosti te razvoja samostalnog dizajn-orjentiranog programa temeljem potreba iskazanih od studenata i zajednice.

Trogodišnji program preddiplomskog studija predviđa ostvarenje 180 ECTS bodova. Polaganjem svih ispita i ispunjavanjem obveza prema programu studija student/ica ostvaruje prvu fazu cjelovitoga studija te ostvaruje pravo na zvanje: “Sveučilišni/a prvostupnik/prvostupnica (baccalaureus/baccalaurea) grafičkog dizajna i vizualnih komunikacija”.

Na preddiplomskom studiju, studenti će se upoznati sa osnovama dizajnerske struke kroz vježbe i projekte koji uključuju rad na grafičkom znaku, vizualnom identitetu, oblikovanju knjiga i brošura te brendinga i ambalaže. Nadalje, studente se aktivno potiče na kritičku analizu i samoanalizu, kao osnova razvoja bilo kakve smislene vizualne komunikacije. Kroz tematska predavanja i niz vježbi studij će studentima pružiti cjelovito obrazovanje grafičkog dizajnera u skladu sa suvremenim zahtjevima struke.

Usvojena znanja, kompetencije i vještine omogućuju prvostupnicima/cama da se nakon završenog preddiplomskog studija bave onim djelatnostima u kojima su te kompetencije i vještine potrebne: dizajn studiji, dizajnerske i oglašivačke agencije, kućni dizajnerski timovi korporacija, razne kulturne ustanove, turističke ustanove, industrija, malo poduzetništvo, elektronički mediji, samostalni dizajnerski rad.

Teorijska znanja iz humanističkog područja obuhvaćaju stjecanje znanja iz povijesti umjetnosti, suvremene i recentne umjetnosti te povjesti, teorije i metodologije dizajna koje se u kontinuitetu izvode kroz sve tri godine studija, stjecanje znanja se proširuje na kolegije iz filozofije umjetnosti.

Ishodi učenja u umjetnosti na prvoj godini su usumjereni prema stjecanju osnovnih znanja i vještina iz crtanja, kiparstva, slikarstva, grafike, fotografije i tipografije te osnova vizualne komunikacije kroz semantiku i stilizaciju. Na drugoj godini studija se produbljuju stečene znanja te se proširuju kroz koncepcijski temeljenim zadacima razvoja osnove grafičkog dizajna – vizualnog identiteta uz uvod u web dizajn. Na trećoj godini se stečena znanja nadograđuju u smjeru razvoja brandinga proizvoda i usluga te kompleksnih sustava informacijskog dizajna i signalistike uz snažan naglasak na oblikovanje interakcija.

Usvojene umjetničke kompetencije mogu se proširiti velikom ponudom izbornih kolegija (keramika, staklo, mozaik, video, scenografija, kostimografija, knjige objekti i bibliofilska izdanja), te upisom nekog od zbornih predmeti iz zajedničke svučilišne ponude.

Svi predemti su planirani kao jednosemestralni što omogućuje povećanu moblinost studenata prema drugim sadržajima unutar institucije kao i prema drugim studijskim programima u inozemstvu u kraćim studijskim boravcima.

Nakon završetka preddiplomskog studija moguć je nastavak studija na diplomskom studiju Primijenjena umjetnost ili Vizualne komunikacije i grafički dizajn u trajanju od dvije godine.

Ishodi učenja

 • sposobnost primjene stručnog znanja u praksi
 • sposobnost analize vizualnog problema i sinteze u rješavanju istog
 • razvijena indidvidualnost i kreativnost u rješavanju problema
 • sposobnost prikupljanja i analize te obrade informacija iz različitih izvora
 • sposobnost samostalnog učenja
 • sposobnost prilagodbe novim situacijama u rješavanju likovno- vizualnih problema
 • sposobnost sagledavanja interpersonalnih kompetencija kroz socijalne vještine
 • samostalnost i individualnost u rješavanju zadataka
 • osobna odgovornost prema vlastitom radu i zajednici
 • teorijska i stručno praktična znanja iz grafičog dizajna, web dizajna, računalne tehnologije
 • stručna znanja i vještine iz poznavanja suvremenih računalnih aplikacija
 • stručna znanja i vještine iz umjetničkog područja ilustracije i grafike
 • teorijska i stručno praktična znanja iz fotografije i videa
 • stručno praktična znanja iz slikarstva i kiparstva
 • teorijska znanja iz povijesti umjetnosti
 • teorijska znanja iz osnovnog likovnog oblikovanja

Cjeloviti dokument studija

Kontakti

Dekanat

dekanat@apuri.uniri.hr

Studentska služba

studentska@apuri.uniri.hr