Prvi dio: Prezentacija umjetničkih radova Saše Sedlačeka

Drugi dio: Prva u nizu radionica sastoji se od rada sa studentima APURI : upoznavanje mogućnosti stvaranja animiranih, interaktivnih sadržaja u virtualnoj stvarnosti (VR) pomoću programske opreme Blender i Blend4Web.