Istraživanje dio je projekta SYMSE koji promiče utopijske futurističke tvorevine za novi svijet, sa ciljem istraživanja o materijalima i oblicima koji mogu biti samoodrživi na Marsu kao samostalni ekosustav.

Ova će prezentacija pokazati mogućnosti spajanja različitih područja kao što su znanost i umjetnost te raspravljati o procesu, suradnji i komunikaciji unutar različitih struka.

Toeme:*LATERNATIVNI MATERIJALI * SAMOODRŽIVI MATERIJALI

* HYBRID DESIGN* KODIRANJE* DIZAJN ZA MARS* POST HUMANA ERA DIZAJN* ŽIVUĆI ORGANIZMI I TEHNOLOGIJA*RAD U ESA* STVRANJE FUTURISTIČKOG POST-HUMANISTIČKOG DIZAJNA