Ovim putem pozivamo sve studente i studentice Sveučilišta u Rijeci na posjet izložbi Sanje Iveković: MAKE UP – MAKE DOWN, videoretrospektiva.

Riječ je o prvoj retrospektivi Sanje Iveković u Hrvatskoj koja će javnosti omogućiti sustavan pregled njezinog opusa, dotičući ključne tematske okvire u kontekstu širih umjetničkih i društvenih zbivanja i feminističkih intervencija na polju povijesti umjetnosti.

Ovaj organizirani posjet izložbi održati će se 16. prosinca 2021. u 18:00 sati u organizaciji Službe za slobodno vrijeme studenata Studentskog centra Rijeka i Studentskoga zbora APURI uz stručno vodstvo, dok će ulaznice za muzej osigurati Muzej moderne i suvremene umjetnosti Rijeka.

Na kraju, svi koji/e se odazovu će ujedno imati i osiguran besplatan ulaz na jedan termin filmskog programa Sanje Iveković u Art-kinu.

Prijave za posjet izložbi uz stručno vodstvo vrše se putem obrasca: bit.ly/kulturnasrijedammsu

* Za sudjelovanje u ovoj aktivnosti obavezna je COVID potvrda koju će svi morati predočiti na ulazu u muzej.

web: www.apuri.sz.uniri.hr

https://apuri.uniri.hr/studentski-zbor/