Filmski autor i vdeo umjetnik Dan Oki će održati predavanje u petak, 26. rujna na Akademiji primijenjenih umjetsnosti u sobi 210 u 14:15 sati.