Mentori: prof. mr..art. Tomislav Brajnović, izv. prof. art.mr. sc. Ingeborg Fülepp, doktorandin Dijana Protić, MA

Video Dokumentacije dosadašnjih predavanja na YouTube

Opis kolegija

Pojavom krize COVID-19 mnogi procesi vezani uz razvoj i korištenje digitalne tehnologije postali su vidljivi i široko primjenjivi u praksi. Fokus društvenog zbivanja, uključujući obrazovanje i umjetnost, premješta se u digitalni prostor, no još uvijek postoji potreba za prezentacijom te izlaganjem i u fizičkom prostoru. Pandemijska kriza uzrokovala je brži prijelaz obrazovanja i umjetnosti u prostor digitalnog, no bez nužnog osvješćivanja novonastalih okolnosti te kritičkog i umjetničkog odgovora na njih. Stoga se projektom želi istražiti koje su dugoročne posljedice izazvane krizom COVID-19 te kako se one reflektirajuu umjetnosti i u širem društvenom kontekstu.

Ciljevi umjetničkog projekta su osvještavanje i istraživanje tema ispreplitanja umjetničkog iznanstvenog, javnog i privatnog, fenomena dezinformacije, cenzure, algoritamskog populizma, vezanih uz umjetničko obrazovanje, rad i prezentaciju. Usvojene spoznaje kroz suradnju znanstvenika, teoretičara i umjetnika, putem interdisciplinaranog pristupa, rezultirati će e-knjigom koja će objediniti iskustva i umjetničke forme razvijene kroz projekt.

Predviđeni su programi predavanja, podcasta, konferencija, radionica i on-line kolegija, otvorenih za sudionike svih sastavnica Sveučilišta u Rijeci i prijavljenih na otvoreni natječaj,na državnoj i međunarodnoj razini uz mogućnost sudjelovanja u YUFE mreži. Svi sudionici bit će pozvani sudjelovati u daljnjim umjetničko-znanstvenim aktivnostima Sveučilišta u Rijeci i šire. Rezultati projekta bit će dokumentirani, arhivirani i prezentirani u raznim formama, uključujući i izložbu I bit će dostupni na internetu i kroz izradu 'e-book-a'.

Polaznici on-line kolegija bit će izabrani putem javnog natječaja. Kroz predviđenu provedbu aktivnosti on-line i po mogućnosti on-site, sudionici će biti upoznati s mogućnostima koje pružaju suvremene strategije i prakse medijske umjetnosti: umjetnički film video, umjetnost zvuka (Sound Art), virtualne i proširenestvarnosti, internetska umjetnost, društveni mediji, itd., kao sredstva odgovora nadruštveno-medijsku nužnost redefiniranja umjetničkog prostora.

U planu je poziv na sudjelovanje međunarodnim stručnjacima iz područja interesa u on-line podcastima, razgovorima i konferencijama orgariziranih u okviru on-line kolegija I istraživanja teme. Internacionalizacijske aktivnosti uključivale bi prezentaciju ishoda projekta, sudjelovanje i stranih stručnjaka u aktivnostima unutar projekta, diseminacije elektroničke knjige ('e-book-a') na međunarodnoj umjetničkoj i znanstvenoj razini. Voditelji i članovi projekta koristiti će veliki potencijal svojih već uspostavljenih kontakata,stručnjaka u području, koje će konzultirati i uključiti u istraživanje i razvoj teme. Rezultati projektnih aktivnosti prezentirat će se na više međunarodnih skupova.

Projekt je usklađen sa Strategijom Pametne specijalizacije Sveučilišta u Rijeci na više načina. Kultura i inkluzivnost se promiču u svim dijelovima istraživačkog plana, dakle organiziranjem radionica, dolaskom predavača iz inozemstva, suradnjom s mladim poduzetnicima iz područja digitalnih tehnologija i sa stručnjacima unutar Sveučilišta, kao I organiziranjem javnih događaja: javne prezentacije.

Taj događaj otvoren je za široku publiku, čime se pridonosi razvoju suvremene umjetnosti I kulturnoj ponudi grada Rijeke i okolice. Tako se potiče senzibilizacija i razumijevanje publike prema novomedijskim umjetničkim djelima, te se proširuje koncept otvorenog društva. Vizualna atraktivnost umjetničkih radova, doprinosi većoj posjećenosti kulturnih događaj aotvorenih prema publici svih generacija. Inovativnost i upotreba informatičko-komunikacijske tehnologije sastavni je dio cijelog projekta. Sudionici se osposobljavaju za inovativnu primjenu digitalne tehnologije u svojim umjetničkim radovima. Na taj način unaprijedit će se postojeće umjetničke prakse, dok će primjenom konkretnih znanja sudionici imati veće mogućnosti zapošljavanjau kreativnim odjelima informatičke industrije. Sudionici će biti upoznati s umjetničkim radovima koji se predstavljaju u inozemstvu te će se poticati da svoje radove prijave nameđunarodne izložbe.

Projekt je zamišljen tako da ima sve elemente EU strategije: pametne specijalizacije. Razvija se kolaborativnost s javnim ustanovama (galerije, muzeji, Sveučilište u Zagrebu...). Na Sveučilištu u Rijeci gostuju stručnjaci, poduzetnici i znanstvenici koji se bave digitalnim tehnologijama, čime se postiže transfer znanja i unaprjeđuju postojeće prakse.

Premještanje fokusa društvenog zbivanja u digitalni prostor, uključujući obrazovanje uvjetovano pandemijom COVID-19, otvara nova velika pitanja razumijevanja umjetnosti i njezine šire društvene uloge. Smatramo da je na djelu radikalna promjena društvene paradigme koja se duboko tiče same umjetnosti, ali i znanosti, jer razvoj i objektivna optimizacija informacijskog prostora (u borbi protiv dezinformacije) dovodi u pitanje subjektivnost pojedinca koja je temelj umjetničkog. Iz svega navedenog proizlazi nužnost znanstvenog doprinosa u razvijanju 'Sense-making', više svijesti i razumijevanja procesa koji su u tijeku, kao temelja znanstveno-umjetničkog djelovanja. (Sense-making je razumijevanje značenja kolektivnog iskustva, onoga što se stvarno zbiva).

Projekt će rezultirati raznovrsnim materijalom, dokumentacijom procesa, transkriptima razgovora sa pozvanim sugovornicima, kritičkim tekstovima, video i audio radovima, arhivom i prezentacijom u raznim formama, u fizičkom i digitalnom prostoru. Svi sadržaji bit će objedinjeni u elektronskoj knjizi (e-book) koja će predstavljati temelj zadaljnje istraživanje i edukaciju i bit će kao dio umjetničkog fundusa Sveučilišta u Rijeci javno dostupna.