Melinda Kostelac, Portret

Akademska grafičarka i sveučilišna nastavnica. Sudjelovala je na preko 200 skupnih i samostalnih izložbi i natječaja grafike u Hrvatskoj i inozemstvu. Za svoj je rad osvojila više nagrada i priznanja, poput Nagrade Zaklade Sveučilišta u Rijeci za uspješnog nastavnika u kategoriji viši asistent, područje umjetnosti, te Nagrade Ex libris Stara Pisma na Međunarodnom natječaju grafike malog formata, u organizaciji Sveučilišne knjižnice Rijeka. Laureatkinja je godišnje nagrade za područje kulture Grada Opatije za umjetnički doprinos i publikacije (2011.). Uvrštena je u treću knjigu o suvremenoj svjetskoj grafici Richarda Noycea iz 2012.

Magistrala je grafiku na poslijediplomskom magistarskom studiju grafike Akademije likovnih umetnosti na Sveučilištu u Ljubljani 2005. godine. Doktorandica je poslijediplomskog doktorskog studija Akademije likovnih umjetnosti u Zagrebu.

Nastavnica je na preddiplomskom i diplomskom studiju Likovne pedagogije te preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti. Predaje na kolegijima Grafika V i VI, Grafika C i D, Tehnologija tiska i Grafički proizvodi.

Katedra:
Grafika
Studij/i:
GDVK & VKGD, LP, PU
Email:
melinda.kostelac@apuri.uniri.hr
Ured/Kabinet:
katedra za grafiku

Kolegiji

Naziv
ECTS
Semestar
Razina
Za studije
Prostorija
Detaljni opis
Grafika I
Grafika I
3
I
Prijediplomski
  • PU
Grafika II
Grafika II
3
II
Prijediplomski
  • PU
​A-124
Grafika III / izborni
Grafika III / izborni
5
III
Prijediplomski
  • PU
PDF Nedostupan
Grafika IV / izborni
Grafika IV / izborni
5
IV
Prijediplomski
  • PU
​A-124
PDF Nedostupan
Grafika V
Grafika V
8
V
Prijediplomski
  • LP
Grafika VI
Grafika VI
8
VI
Prijediplomski
  • LP
​A-123
Tehnologija tiska
Tehnologija tiska
3
III
Prijediplomski
  • GDVK
​A-210
Grafički proizvodi
Grafički proizvodi
3
IV
Prijediplomski
  • GDVK
​A-210
PDF Nedostupan