Što je Blockchain i zašto je važan

Blockchain je revolucionarna nova tehnologija koja se počinje masovno primjenjivati u raznim sektorima društva. O njoj se priča kao novoj generaciji Interneta koja omogućava direktan transfer vrijednosti među sudionicima, no to je samo jedna od prednosti primjene blockchain-a. Koje su to prednosti tehnologije i njene moguće primjene? Zašto ima potencijalno dalekosežne ekonomske i socijalne posljedice?

Predavanje će se temeljiti na tehničkom pristupu tehnologiji i mogućim primjenama s ciljem pružanja osnovnog znanja o blockchainu. Nakon odgovora na osnovna pitanja: Što je blockchain? Kako radi? Što omogućuje? Gdje se sve primjenjuje, a gdje se ne bi trebao primjenjivati?, pokušat će se analizirati do koje mjere i na koji način blockchain može utjecati na društvo.