Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci sudjelovanje u europskom projektu FASIH (Future Art and Science in Industrial Heritage), koji se bavi očuvanjem i revalorizacijom industrijske baštine u jugoistočnoj Europi. U suradnji s partnerima iz Beograda, Srbija i Trbovlja, Slovenija, naša akademija aktivno doprinosi ovom značajnom projektu.

Projekt FASIH, koji je započeo 27. ožujka 2023. godine u Beogradu, fokusira se na interdisciplinarno umjetničko-znanstveno istraživanje industrijskog i kulturnog nasljeđa u Rijeci, Beogradu i Trbovlju. Kroz jezik umjetnosti, u sprezi s znanstvenim istraživanjima i novim medijima, projekt nastoji povezati suvremene modele revalorizacije i revitalizacije industrijske baštine uz korištenje inovativnih digitalnih alata te se bavi temama održivosti, zaštite okoliša i tehnološkog razvoja.

FASIH ima za cilj promovirati vrijednosti kulturnog, znanstvenog i industrijskog nasljeđa, značajnog za nove generacije korisnika kulturno-umjetničkih sadržaja, ali i za suvremenike doba u kojima su nastajali industrijski kompleksi i s njima povezani kulturološki, sociološki, gospodarski i demografski tokovi.

Tijekom dvije i pol godine suradnje, umjetnici i znanstvenici iz Hrvatske, Srbije i Slovenije razvijat će istraživačke projekte u kojima će koristiti razne digitalne medije kao što su video-radovi, 3D tisak, animacija, virtualna stvarnost (VR), proširena stvarnost (AR) i holografske simulacije. Završni segment projekta obilježit će izložbe u sva tri grada, na kojima će se predstaviti rezultati suradnje, kao i završna konferencija projekta na Sveučilištu u Rijeci.

Akademija primijenjenih umjetnosti u Rijeci, kao aktivni partner u projektu FASIH, poziva sve zainteresirane studente, istraživače i širu javnost da se uključe u aktivnosti ovog značajnog projekta te da zajedno doprinesemo očuvanju i revitalizaciji naše industrijske baštine.

Koordinator projekta - prodekan za poslove prof. art. Aljoša Brajdić (APURI)

Suradnici na projektu - izv. prof. Ingeborg Fülepp (CIM APURI), doktorandica Dijana Protić (FFRI), asistentica Katarina Podobnik (APURI), docent Ivan Vranjić (APURI), studenti Marko Mrvoš (APURI)

Suradničke institucije: Sveučilište u Rijeci (UNRI) Hrvatska, Prirodoslovni muzej Rijeka, Hrvatska, Centar za promociju nauke (CPN) Beograd, Srbija, Muzej nauke i tehnike Beograd, Srbija, Zavod za kulturu Delavski dom Trbovlje, Slovenija

This project has been co-funded by the European Union’s Creative Europe program under grant agreement No 101100036. Views and opinions expressed on this page are those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Education and Culture Executive Agency

(EACEA). Neither the European Union nor the European Education and Culture Executive Agency (EACEA) can be held responsible for them.