Sveučilište u Rijeci 1. srpnja 2021. raspisuje Natječaj za mobilnost studenata u svrhu stručne prakse u akademskoj godini 2021./2022. u okviru programa Erasmus.

Trenutno su u tijeku i natječaji za mobilnost osoblja te natječaj za mobilnost studenata u svrhu studijskog boravka u ljetnom semestru 2021./2022.

Detaljne informacije o Erasmus programu, tekstovi natječaja i prijavni obrasci objavljeni su na mrežnim stranicama Sveučilišta:

https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-studente/

https://uniri.hr/o-sveucilistu/medunarodna-suradnja-i-erasmus/natjecaji-za-osoblje/

Maša Šašinka, mag. oec.

rukovoditeljica / Head

Ured za međunarodnu mobilnost / Erasmus

Erasmus International Mobility Office

Official address for regular mail:

University of Rijeka

Trg braće Mažuranića 10

HR-51000 Rijeka, Croatia

www.uniri.hr

Location:

University of Rijeka Campus

Faculty of Civil Engineering

Ulica Radmile Matejčić 3, HR-51000 Rijeka

(ground floor, room G-033)

phone: ++385 51 584 840

e-mail: masa@uniri.hr