U sklopu rada za disertaciju na Filozofskom fakultetu u Rijeci, provodim istraživanje o medijskoj i digitalnoj umjetnosti te prisutnosti autora na internetu i društvenim mrežama. Anketa je anonimna i namijenjena umjetnicima i kustosima. 

Molim vas ispunite i proslijedite linkove kolegama zbog što većeg broja ispitanika. Rezultati će biti javno objavljeni po završetku istraživanja. Autorica i voditeljica istraživanja je doktorandica Dijana Protić, mag.art.