Dalibor Hrelja

Predavanje "Na sjecištu lingvistike i umjetnosti" će pokazati zajedničke temelje lingvistike odnosno znanosti s jedne, i umjetnosti s druge strane. Elucidirat će se univerzalne vrednote, one koje je moguće pronaći u svakom od područja ljudskog djelovanja.
Također, dobit ćemo i predavačevo viđenje onoga što se nalazi u blizini tog sjecišta: prezentacijskih vještina, uz veoma pragmatične, iskoristive savjete za komunikaciju.