Prof. dr.sc. Rajka Jurdana-Šepić, Sveučilište u Rijeci, Odjel za fiziku

Sveučilište Harvard dom je najbogatijega i najstarijega svjetskog arhiva astronomskih snimaka neba, s oko pola milijuna fotoploča, čije snimanje traje od 19. st. Harvard Observatory College je i mjesto na kojem se u to vrijeme počela rađati moderna astrofizika. U prvom će dijelu predavanja biti opisano povijesno razdoblje tzv. „Pickeringova harema“ ili „Harvardskih računala“, skupine žena koje su zadužile astrofiziku otkrićima o zakonitostima promjenjivih zvijezda, o mogućnostima određivanja svemirskih udaljenosti, klasifikaciji promjenjivih zvijezda i zvjezdanih spektara (tzv. Harvardska klasifikacija).

Arhivska je fotometrija istraživanje promjena sjaja zvijezda tijekom duljega vremenskog razdoblja kako bi se analizom dobivenih krivulja sjaja došlo do spoznaja o fizičkim parametrima promjenjivih zvijezda i njihovoj evoluciji. U drugom će dijelu predavanja biti predstavljen djelić današnjih istraživanja zvijezda nova i simbiotskih zvijezda, nastao tijekom više znanstvenih boravaka predavačice na Harvard Observatory College.