Za prijavu obrane diplomskog rada jedan primjerak ( spiralno uvezani ) MORA biti potpisan od strane mentora i dodatnog mentora.

Prilikom prijave obrane potrebno je dostaviti 5 primjeraka diplomskog rada ( jedan tvrdo ukoričen ), CD s cjelovitim diplomskim radom, potvrde Sveučilišne i FFRI knjižnice o vraćenim knjigama i potvrdu o lekturi diplomskog rada potpisanu od lektora.

 NOVO:

Prilikom prijave obrane prilažu se potvrda o podizanju diplomskog rada u sustav DABAR i potvrda o provjeri u sustavu TURNITIN s potpisom mentora.

Uputa za DABAR i TURNITIN nalazi se na webu i na oglasnoj ploči.

 Bez svega navedenog nije moguće prijaviti obranu diplomskog rada.