Dr. sc. Ana Peraica

Predavanje „Što možemo znati o objektima u post-digitalnoj fotografiji?“ u okviru kolegija Estetski, etički i ontološki izazovi postdigitalne umjetnosti AesthEtic.

14. 4. 2023. Sveučilište u Rijeci, Filozofski fakultet, Odsjek za filozofiju, Sveučilišna Av 4, 51000, Rijeka, Soba 401 / 4 kat

Izum fotografije unaprijedio je sustav dokaza u znanosti, te doveo do znatnih promjena u razumijevanju mikro i makro sustava svijeta; od sitnih čestica do svemira, unaprijedio medicinsku dijagnostiku, no i omogućio dokumentaciju u društvenim te reprodukciju u humanističkim znanostima. U vremenu „post-istine“ (McIntyre 2019), i taj se sustav slika mijenja. Post-digitalna fotografija definira se kao fotografija koju samostalno dorađuje ili sasvim autonomno stvara stroj tj. umjetna inteligencija (Peraica 2022). Ona se može reducirati na dvije vrste fotografije; simulativne, kojima stroj čovjeku simulira drugu vrstu realnosti (foto-realistična virtualna stvarnost), operativne, koje stroj stvara samo za sebe (primjerice automatska snimanja u sustavima nadgledanja, kao proizvod rada digitalnih neuralnih mreža).

Primjer prvih su simulatori koji se koriste u vojnim vježbama, no i popularni navigacijski poput Google sustava (Peraica 2018, 2020, 2023). Taj kompleksan sustav koji u količini detalja nadilazi samu realnost, doveo je do novih fotografskih žanrova, u kojima fotograf reproducira slike sa satelita, bilo da stvara sliku umjetnog pejzaža, ili da u njemu nalazi grešku. Kod ovog novonastalog žanra, fotograf nije uronjen u konkretnu već virtualnu realnost satelitske simulacije. Drugi tip su automatske fotomontaže, kao proizvodi digitalnih neuralnih mreža koje stvaraju ne-indeksikalnu fotografsku sliku, kao posljedicu velikog broja slika koje stroj razmjenjuje sam sa sobom (Peraica 2021, 2022, 2023). Ovakve „fotografije“ se često koriste kako bi generirali slike objekata koji nikada nisu postojali.

Obje činjenice; da postoje fotografije koje stvara stroj i koje nitko nikada neće vidjeti, te da postoje fotografije koje ne predstavljaju postojeće objekte ili subjekte, ruše u znanosti pretpostavljenu epistemološku i ontološku vrijednost fotografske slike, kao one slike koju početno stvara fotograf kako bi snimio svijet oko sebe, te kojoj je fotograf izvorni verifikator. Ovo predavanje analizira post-digitalnu sliku u kontekstu ontologije fotografske slike kao slike „kroz“ (Walton 1984; Martin 1986) odnosno kao slike koja, moguće, stvara nove objekte, a koje objekt-orijentirane-ontologije nazivaju „fotofikcijama“ (Laruelle 2022).

Dr. sc. Ana Peraica je diplomirala povijest umjetnosti i filozofiju na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Studije teorije umjetnosti na Jan Van Eyck Akademie u Maastrichtu, je završila 2001. godine te upisala doktorske studije na Amsterdam School of Cultural Analysis, Theory and Interpretation Sveučilišta u Amsterdamu. Godine 2010. je obranila doktorsku disertaciju na intersveučilišnom studiju Filozofija i suvremenost Sveučilišta u Rijeci. Autorica je više knjiga: The Age of Total Images (Institute of Network Cultures, Amsterdam, 2019), Fotografija kao dokaz (Multimedijalni institut, Zagreb, 2018), Culture of the Selfie (Institute of Network Cultures, 2017). Njena poglavlja uključena su u zbornike u izdanju MIT Pressa, Routledgea, Palgrave Macmillana, Springera, Blackwella, Bloomsburyja, Intellect books, te u enciklopedije u izdanjima Sagea, a znanstvene članke objavljuju joj časopisi Leonardo, Afterimage, Photographies, Philosophy of Photography, Art Documentation i drugi. Recenzent je knjiga za Leonardo Reviews MIT Pressa. Osim znanstvenih, objavila je serije članaka za časopise Springerin, Membrana i druge. Gostujuća je profesorica na austrijskom Sveučilištu Dunav, a nedavno je bila i gostujući član odsjeka Srednjoeuropskog sveučilišta CEU u Budimpešti.

Kurirala je niz online i offline izložbi zasnovanih na istraživalačkim projektima, poput #whataboutyourselfie, Victims Symptom, Hardware-software-nowhere, Machine_philosopher, te offline izložbi medijske umjetnosti kao Žena na raskrižju ideologija, te preglednih jubilarnih manifestacija poput 46. Zagrebačkog Salona – Rukopisi novog doba.

web: www.anaperaica.info

Arteca: http://arteca.mit.edu/author/ana-peraica

Monoskop: https://monoskop.org/Ana_Peraica