UMJETNIČKO-ZNANSTVENI PROJEKT

Projektom se istražuju estetski, etički i ontološki izazovi postdigitalne umjetnosti.

Digitalno kodiranje izdvojilo se iz suvremene umjetnosti i proširilo u gotovo sva područja ljudskog djelovanja. Ne iznenađuje stoga što su u središtu djelovanja mnogih umjetnika programi umjetne inteligencije, računalne igre, virtualna i proširena stvarnost, i slično. Nasuprot tome, postdigitalna umjetnost se bavi promjenjivim odnosima s digitalnim tehnologijama i umjetničkim oblicima, pri čemu je veći naglasak na ljudskost nego na digitalnost. Unutar suvremene estetike, koja naglasak stavlja na čovjekovo aktivno traganje za estetskim iskustvima, sve se više naglašava jaka povezanost između umjetničke produkcije i suvremenih društvenih, ekonomskih i političkih problematika (poput ekologije, zdravstvene krize, ratnih sukoba...) pri čemu umjetnici kroz svoje stvaralaštvo žele osvijestiti javnost u pokušaju pronalaženja rješenja.

U doba sveopće prisutnosti lažnih vijesti i dezinformacija, nepostojanja objektivnih kriterija i preplavljenosti online sadržajima čiju istinitost ne možemo provjeriti, a koji se u velikoj mjeri temelje na poticanju estetski zanimljivog sadržaja upitne epistemičke vrijednosti, javlja se potreba za istraživanjem veza umjetnosti, estetike, etike i politike. Recentni eksplozivni razvoj umjetne inteligencije nužno se nameće kao akutno, bitno pitanje, a pitanje poravnanja (alignmenta) postaje jedno od primarnih ontoloških pitanja i izvan domene postdigitalne umjetnosti.

S obzirom na ovako shvaćenu teorijsku pozadinu i umjetničku produkciju, od sudionika ne očekujemo 'samo' korištenje suvremenih AI medija i aplikacija koje bi onda značilo 'suvremenost' (bavljenje onime što je aktualno, 'in') nego prvenstveno njihovo dovođenje u pitanje, kritički pogled na fenomen, njegovo usmjerenje i krajnje odredište.

Od izabranih sudionika očekuje se aktivno sudjelovanje u aktivnostima vezanima uz projekt, prvenstveno znanstvenog karaktera (predavanja, radionice, simpozij i okrugli stol). Sudjelovanje u ovima aktivnostima prvenstveno bi trebalo omogućiti bolje razumijevanje fenomena post-digitalnog i potaknuti znanstvene i umjetničke pristupe njegovu preispitivanju koji će rezultirati nekim oblikom rada svakog sudionika. Radovi mogu biti izvedeni u svim postojećim medijima, u digitalnom ili fizičkom prostoru ili pisani u formi umjetničkog koncepta, manifesta, eseja, znanstvenog istraživanja ili umjetničkog rada. Svi radovi koji zadovolje kriterije bit će javno predstavljeni, izloženi u primjerenom prostoru i objavljeni u publikaciji projekta. U postupku izvođenja rada sudionici imaju na raspolaganju mentorstvo članova projektnog tima, kojeg čine voditelj projekta izv. prof. Tomislav Brajnović, izv. prof. Ingeborg Fülepp i mag. art. Dijana Protić (s Akademije za primijenjene umjetnosti Sveučilišta u Rijeci) i izv. prof. dr. sc. Iris Vidmar Jovanović (s Filozofskog fakulteta sveučilišta u Rijeci).

Projekt je namijenjen studentima i alumnima Sveučilišta u Rijeci i svima zainteresiranima koji žele sudjelovati na predavanjima i radionicama projekta.

Projekt nastaje u suradnji Centra za inovativne medije (APURI) i Katedre za estetiku (FFRI), a odvija se uz financijsku potporu Sveučilišta u Rijeci (umjpro-22-5)

Realizacija projekta očekuje se do kraja zimskog semestra akademske godine 2023./2024.

izv.prof. Tomislav Brajnović - www.brajnovic.com
izv.prof.dr.sc. Iris Vidmar Jovanović -https://portal.uniri.hr/portfelj/795
izv.prof. Ingeborg Fülepp -https://apuri.uniri.hr/autori/ingeborg-fulepp/
mag.art. Dijana Protić - https://apuri.uniri.hr/autori/dijana-protic-2/

Za sva dodatna pitanja slobodno se obratite voditelju projekta na brajnovic@yahoo.com.