Studentski izbori

Raspisani su studentski izbori za izbor studentskih predstavnika u Studentski zbor Sveučilišta u Rijeci i studentske zborove sastavnica Sveučilišta u Rijeci. Izbori se provode za mandatno razdoblje ak. godina 2024./2025. [...]

Dodijeljene Nagrade za izvrsnost

Kao dio svečane ceremonije centralnog Diesa Academicusa, 51. rođendana Sveučilišta u Rijeci, održane 22. svibnja 2024. u atriju Građevinskog fakulteta na Kampusu Sveučilišta u Rijeci, dodijeljene su Nagrade za izvrsnost [...]