obavještavamo vas da je raspisan natječaj za dodjelu nagrada rektora u ak. god. 2023./2024.

Natječaj je objavljen na mrežnim stranicama Sveučilišta u Rijeci, na sljedećoj poveznici .