Ninić Silvester

Veći dio njegova umjetničkog stvaralaštva pripada klasičnom primijenjenom kiparstvu u vidu javnih i nadgrobnih spomenika i skulptura, idejnih rješenja te izvedbe sakralnih i privatnih prostora. Što se samih materijala tiče, najradije se izražava u kamenu. Manji dio opusa pripada konceptualnim radovima u kojima, na istovremeno satiričan i ozbiljan način, pokušava prezentirati svoja gledanja na vječna životna pitanja i traženja. Dio njegova repertoara odnosi se i na slikarstvo te izradu plastike različitih dimenzija i materijala uglavnom apstraktne tematike, gdje eksperimentira i upotrebljava nove i neuobičajene materijale za izradu radova. Mentor je pri ljetnoj kiparskoj školi Aleksandar Rukavina KipAR u Brtonigli, gdje svake godine četvero studenata s hrvatskih likovnih akademija izrađuje svoje skulpture u kamenu.

Diplomirao je kiparstvo 2014. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci pod mentorstvom profesora Mladena Mikulina.

Surađuje na izvođenju kiparske grupe predmeta na preddiplomskom studiju Primijenjene umjetnosti.

Katedra:
Kiparstvo
Studij/i:
PU
Email:
silvester.ninic@apuri.uniri.hr