Maša Magzan, Portret

Nagrađivana je znanstvenica, autorica i predavačica. Stipendistica je Grada Rijeke i dobitnica brojnih nagrada za istraživački rad i akademski uspjeh. Držala je brojna pozivna predavanja u Hrvatskoj i inozemstvu, te je sudjelovala ili vodila međunarodne istraživačke projekte. Izlagala je znanstvene radove na više od dvadeset međunarodnih konferencija, autorica je udžbenika, stručnih radova i tridesetak znanstvenih radova. Nakon obrane doktorata surađuje s Juilliard School of Music u New Yorku.

Diplomirala je Muzikologiju i povijest glazbe na Muzičkoj akademiji u Zagrebu, a magistrirala je i doktorirala na američkom sveučilištu Kent State University na kojemu je, u sklopu poslijediplomskog studija, predavala kao asistentica na kolegiju Glazba kao svjetski fenomen. Certificirana je glazbena terapeutkinja s iskustvom rada s djecom s posebnim potrebama. Svira klavir, udaraljke i pjeva.

Nositeljica je kolegija Povijest glazbe, Primijenjena glazba i Glumac kao glazbenik I, II, III i IV na preddiplomskom studiju Glume i medija. Nositeljica je i online kolegija o društvenoj odgovornosti umjetnika i umjetnosti ponuđenog svim studentima Sveučilišta u Rijeci.

Nastavni materijali:

Povijest glazbe

Katedra:
Gluma
Studij/i:
GIM
Email:
mmagzan@apuri.uniri.hr

Kolegiji

Naziv
ECTS
Semestar
Razina
Za studije
Prostorija
Detaljni opis
Glumac kao glazbenik I
Glumac kao glazbenik I
3
III
Prijediplomski
  • GIM
​A-210
Glumac kao glazbenik II
Glumac kao glazbenik II
3
IV
Prijediplomski
  • GIM
​A-210
Primijenjena glazba
Primijenjena glazba
3
II
Prijediplomski
  • GIM
​A-209
Povijest glazbe
Povijest glazbe
3
I
Prijediplomski
  • GIM
​A-209