Daniel Ciković, potretna fotografija

Rođen je 1982. godine u Rijeci. Diplomirao je povijest umjetnosti i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Rijeci 2011. godine, a doktorirao je 2018. na Poslijediplomskom doktorskom studiju Humanističke znanosti (smjer: Povijest umjetnosti) Sveučilišta u Zadru. Znanstveno se usavršavao uz potporu doktorskih i poslijedoktorskih stipendija pri École française de Rome (2016., 2017. i 2019.) i Laboratoire HiSoMA, Maison de l’Orient et de la Méditerranée / Université Lumière Lyon 2 (2023.), dok je kraće istraživačke boravke proveo u Londonu, Napulju, Oxfordu, Padovi i Veneciji.

Autor je niza znanstvenih radova objavljenih u prestižnim časopisima, među ostalim, Mélanges de l’École française de Rome, Hortus Artium Medievalium, Zbornik za umetnostno zgodovino i Radovi Instituta za povijest umjetnosti, kao i poglavlja u knjigama cijenjenih izdavača poput Brepols Publishers, Brill Publishers, Routledge Taylor & Francis Group i Viella Libreria Editrice. Izlagao je na preko dvadeset domaćih i međunarodnih znanstvenih skupova u Hrvatskoj i inozemstvu. Surađivao je na više znanstveno-istraživačkih projekata financiranih sredstvima Agence Nationale de la Recherche, Hrvatske zaklade za znanost, Sveučilišta u Padovi, Sveučilišta u Rijeci, Zaklade Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti te Francis Haskell Memorial Fund. Dobitnik je Nagrade za nastavnu izvrsnost Sveučilišta u Rijeci u akademskoj godini 2016/2017.

Od 2015. godine zaposlen je na Katedri za povijest umjetnosti i opće predmete Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, gdje je nastavnik na prijediplomskim studijima Likovna pedagogija, Primijenjena umjetnost i Vizualne komunikacije i grafički dizajn. Nositelj je kolegija Povijest umjetnosti starog vijeka, Povijest umjetnosti srednjeg vijeka i Povijest renesansne umjetnosti.

Područje njegovog istraživačkog interesa predstavlja vizualna kultura kasnosrednjovjekovnog Jadrana, s posebnim naglaskom na umjetničku produkciju 14. i 15. stoljeća u Veneciji te kontekstualizaciju narudžbi i donacija liturgijske opreme.

Katedra:
Teorijski predmeti
Studij/i:
GDVK & VKGD, LP, PU
Email:
dcikovic@apuri.uniri.hr
Ured/Kabinet:
14 C

Kolegiji

Naziv
ECTS
Semestar
Razina
Za studije
Prostorija
Detaljni opis
Povijest umjetnosti starog vijeka
Povijest umjetnosti starog vijeka
2
I
Prijediplomski
  • GDVK
​Bauhaus
Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
2
II
Prijediplomski
  • GDVK
​Bauhaus
Povijest umjetnosti starog vijeka
Povijest umjetnosti starog vijeka
2
I
Prijediplomski
  • LP
​Bauhaus
Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
2
II
Prijediplomski
  • LP
​Bauhaus
Povijest renesansne umjetnosti
Povijest renesansne umjetnosti
3
III
Prijediplomski
  • LP
​Bauhaus
Povijest umjetnosti starog vijeka
Povijest umjetnosti starog vijeka
2
I
Prijediplomski
  • PU
​Bauhaus
Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
Povijest umjetnosti srednjeg vijeka
2
II
Prijediplomski
  • PU
​Bauhaus
Povijest renesansne umjetnosti
Povijest renesansne umjetnosti
2
III
Prijediplomski
  • PU
​Bauhaus
Povijest renesansne umjetnosti
Povijest renesansne umjetnosti
2
III
Prijediplomski
  • GDVK
​Bauhaus
PDF Nedostupan