Mekane geste – istraživanje pojma mekanog u tekstilnoj umjetnosti i modnom dizajnu

Predavanje je fokusirano na koncept meke umjetnosti u odnosu na dizajnerske i umjetničke prakse koje se temelje na mekim materijalima (prvenstveno tekstilu) i mekim referentnim postupcima. Koncept mekanog (softnesss) otvara novi pristup umjetničkim i dizajnerskim metodologijama rada te nudi alternativne perspektive na društvene, političke i simboličke aspekte umjetničke/dizajnerske prakse danas. Predavanje isprepliće ulogu koncepta softness u povijesti meke skulpture (prisutna u radu Claesa Oldenburga, Yayoi Kusama, Magdalene Abakanowicz i Jagode Buić) i istražuje njegov potencijal u suvremenoj umjetnosti. Odnosi između teksta(ila) i tijela, teksta(ila) i politike, teksta(ila)
i izvedbe se aktiviraju konceptom softnessa kao alternative dominantnoj institucionalnoj strukturi i često krutim sustavima umjetnosti/mode.

 

Lea Vene (1987, Zagreb) je povjesničarka umjetnosti, kulturna antropologinja i teoretičarka mode. Završila je post master studij Critical Images i R-Lab na Royal Institute of Art, Stockholm, Švedska. Radila je kao kustosica u Fotogaleriji Kic i Galeriji Miroslav Kraljević. Trenutno kurira programe za međunarodni festival fotografije Organ Vida i galeriju Močvara. Radi kao istraživačica u Centru za istraživanje mode i odijevanja – CIMO i predaje kao vanjska suradnica na Tekstilno-tehnološkom fakultetu.