Fokus Grupa Postav Izlozbe Sugar Of The East Foto Francois Lauginie 2020 212

Izložba tematizira koncepte brige i reparacije, naglašavajući njihovu ključnu ulogu u današnjem svijetu, posebice u okviru dekolonijalnih i kolektivnih praksi. Ovi umjetnici i umjetnice bave se temama rada, dekolonizacije i reparacije stvaranjem novih imaginarija. Izložba iznova definira te koncepte kroz dijalog, istražujući kako umjetnički angažman može doprinijeti rastakanju nepravednih struktura neoliberalnog rasističkog patrijarhata.

Izložba je nazvana po radu Adelite Husni Bey On Necessary Work (O neophodnom radu), koji je razvijen u suradnji sa sindikalno organiziranim medicinskim sestrama iz SAD-a i Danske 2021. tijekom pandemije Covida-19. Adelita Husni Bey je talijansko-libijska umjetnica i pedagoginja s interesom za anarho-kolektivizam, politički teatar i pravnu antropologiju. Od 2012. organizira radionice i producira video instalacije koristeći nekompetitivne pedagoške modele unutar i izvan polja suvremene umjetnosti. O neophodnom radu prati malu skupinu sindikalno organiziranih medicinskih sestara koje sudjeluju u online radionici na kojoj se raspravlja o društvenom konceptu „nužnog rada“. Grupa je čitala i analizirala jezik protokola koji inzistiraju na nužnosti rada tijekom pandemije dodjeljivanjem „ključnog“ statusa određenim sektorima infrastrukture i industrije, nesmiljeno štiteći kapitalističku proizvodnju u krizi. Tijekom radionice, medicinske sestre pozvane su promisliti o tome kako su zdravstveni sustav i sindikati reagirali na krizu, te su vlastitim mobitelima dokumentirale svoju radnu svakodnevicu. Snimke su prikazane tijekom online radionica na Zoomu, gdje su sudionice o njima i raspravljale, a čitav proces dio je završnog rada.

KUSTOSICE:
Ana Dević & Ana Kovačić

Galerija VN, Ilica 163a, Zagreb
utorak, 07/05/2024, 20h otvorenje izložbe

18h okrugli stol, Ka dekolonijalnim perspektivama
Fokus grupa, Dr. sc. Sanja Horvatinčić, Dr. sc. Josipa Lulić, Ema Makarun, Lujo Parežanin
moderacija: Petra Šarin

FOTO: Fokus Grupa Postav Izlozbe Sugar Of The East Foto Francois Lauginie 2020 212

Saznajte više