Scenografija

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
Natrag
Scenografija

Što je scenografija?

Scenografija je interdisciplinarno područje koje primjenjuje likovnost u najširem smislu. Na sjecištu je kiparstva, slikarstva i glume i posebno je oblikovan prostor namijenjen određenoj priči, odnosno događaju. Scenografski prostori su svi prostori koji uključuju subjekte i/ili objekte, a koji svojom prisutnošću ukazuju na događaj koji se odvija upravo sada.

Oblikujući stvarne, fizičke prostore dramskog, filmskog ili kojeg drugog događaja sudjeluješ u njihovu stvaranju. Neka kreiranje iluzije stvarnosti započne.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Stečena znanja iz kiparstva, slikarstva i glume prenijet ćeš u kreativan proces oblikovanja scenskog prostora. Osmišljavat ćeš prostor kroz likovnu opremu predstave, stvarat ćeš konceptualne ideje za performanse i vizualna medijska događanja, a kreirat ćeš i prostore virtualne stvarnosti. Kao član autorskog tima ili samostalno, oblikovat ćeš scenografiju za izvedbenu, kazališnu ili filmsku produkciju. Tvoj rad će biti vezan uz pojam prostora u kojem će se dramsko djelo ili konceptualni predložak zbivati. Prostor ćeš osmisliti i izgraditi prema tehničkim nacrtima i u tako oblikovanom prostoru oblikovat ćeš i svjetlo.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava je prilagođena praćenju individualnih tema i koncepata. Uz mentorski rad, osvještava se svaki segment scenografskog procesa. Terenskim radom razvijat ćeš se kroz timsko i zajedničko djelovanje surađujući s autorskim timovima institucija poput Hrvatskog narodnog kazališta Ivana pl. Zajca, Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku, lokalnom televizijom KanalRi i dr.