Mozaik

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
Natrag
mozaik

Što je mozaik?

Mozaik je tehnika ukrašavanja zidova, podova, svodova i kupola ornamentalnim ili figuralnim kompozicijama. U tehnici mozaika također se izrađuju ikone, nakit i obredne maske. Kod figuralnih i raskošnih ornamentalnih kompozicija mozaik se izvodi prema unaprijed nacrtanom ili naslikanom predlošku (kartonu). U suvremenoj umjetnosti, mozaik se može misliti u proširenom smislu kao niz bilo kakvih manjih elemenata koji tvore veću cjelinu.

Beskonačne mogućnosti slaganja i stvaranja oblika ono je što mozaik čini posebnim. Ako otkrivaš ljepotu u kreativnim kombinacijama i neograničenim formama koje iz njih mogu proizaći, onda je mozaik tvoja slikarska tehnika.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Na preddiplomskoj razini upoznat ćeš se s primjenom tehnike mozaika u prostoru, kao i s klasičnim tehnologijama mozaika uz rad po zadanoj reprodukciji. Naučit ćeš stvarati kompozicije sastavljene od raznih materijala – kockice kamena, glazirane keramike, staklene paste i sl., te kako ih pravilno obraditi da bi tvoj mozaik ostao čvrstim i trajnim djelom. Na diplomskoj razini, uz izvođenje različitih tehnoloških postupaka na pojedinom zadatku, poticat ćemo te na slobodnu interpretaciju rada na mozaiku kao samostalnoj likovnoj disciplini.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava se odvija u potpuno opremljenoj radionici za mozaik. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta.