Likovna pedagogija

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Likovna pedegogija
Natrag
likovna pedagogija

Što je likovna pedagogija?

Likovna pedagogija proučava, istražuje i unapređuje područje odgoja i obrazovanja likovnih i vizualnih umjetnosti. Studijski program Likovne pedagogije se sastoji od tri veće cjeline; prva obuhvaća predmete iz umjetničkog područja u kojima ćeš razviti vlastite kreativne potencijale i interese. Druga je skupina predmeta iz područja teorije likovnih umjetnosti i povijesti umjetnosti, a treća cjelina okuplja predmete iz pedagoško-psiholoških i metodičkih područja iz kojih ćeš usvojiti vještine potrebne za prenošenje umjetničkih znanja i interpretacije umjetničkih djela. Ovaj program će te osposobiti za rad u osnovnim školama te u različitim edukativnim institucijama, muzejima itd.

Ako imaš strast za širokim znanjem iz likovne i vizualne umjetnosti i želiš ga prenositi na druge, onda je likovna pedagogija odabir za tebe.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Nakon završene preddiplomske razine razumjet ćeš kulturne, društvene i povijesne procese u umjetnosti, a stečena iskustva i znanja znat ćeš primijeniti u suvremenom kontekstu. Nakon diplomske razine, znat ćeš samostalno osmisliti nastavne sadržaje, planove i programe. Također, moći ćeš samostalno izvoditi individualnu nastavu u osnovnom i srednjem umjetničkom obrazovanju, ali i raditi u timskom radu. Naučene vještine omogućit će ti uspješno osmišljavanje i vođenje programa cjeloživotnog učenja, te edukacijskih programa u raznim društvenim i kulturnim ustanovama.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi, poštujući individualnost svakog studenta. Prilike za proširenje nastavne prakse predstavljaju intenzivne veze s lokalnom zajednicom, ali i s bivšim studentima koji su sada umjetnici, zaposlenici muzeja, osnivači umjetničkih i edukativnih udruga te nastavnici u osnovnim i srednjim školama.