Kostimografija

ODRŽAVA SE NA
PREDDIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
DIPLOMSKI: Primijenjena umjetnost, Likovna pedegogija
Natrag
kostimografija

Što je kostimografija?

Kostimografija spada u primijenjene umjetnosti i objedinjuje znanja i vještine iz područja  crtanja, slikarstva, kiparstva, kao i teorijskih kolegija primijenjenih u mediju kazališta, filma i performansa. Kostimograf kostimom, šminkom i maskom na sceni stvara razne karaktere i likove dramskih, opernih ili plesnih predložaka.

Kostim i maska neodvojiv su dio performativnog čina od samog nastanka kazališta. Kreirajte kostime i maske koje će prikazivati raspoloženje, atmosferu i emocionalno putovanje vaših likova.

Naši studenti

Kakva ću znanja steći?

Kostimografija omogućuje primjenu znanja stečenih na crtanju, slikanju, grafici i kiparstvu na nov i kreativan način. Na kolegiju Kostimografija i moda steći ćeš znanja o povijesti odijevanja, obradi i oslikavanju tekstila, izradi kostima, kazališnih maski i raznih kostimografskih dodataka. Kroz likovnu umjetnost i modu stvarat ćeš vlastite inovativne projekte za kazališne predstave, performanse, film ili televiziju. Naučit ćeš samostalno, ili u grupi kreativno realizirati kostimografije prema zadanom predlošku.

Radovi naših studenata

Resursi i radna atmosfera?

Nastava iz kostimografije izvodi se u suvremeno opremljenim učionicama. Radi se u malim grupama, u kreativnoj i opuštenoj atmosferi. Poštuje se individualnost svih studenata koje se potiče na rad na samostalnim projektima na Akademiji, u suradnji s kolegijem Gluma i mediji te s drugim etabliranim institucijama poput Hrvatskog narodnog kazališta I. pl. Zajc (Rijeka) i Hrvatskog kulturnog doma na Sušaku.