Pravna klinika Pravnog fakulteta u Rijeci održati će Dan otvorenih vrata na Sveučilištu u Rijeci 15. ožujka 2024. godine na adresi Radmile Matejčić 2.

Više informacija možete preuzeti s mrežne stranice Studentskog zbora Sveučilišta u Rijeci https://sz.uniri.hr/dan-otvorenih-vrata-pravna-klinika-na-kampusu-uniri/