Zoran Mrša "Micro-Macro u tehnici"

Pro. Zoran Mrša, Micro-Macro u tehnici Sveučilište RIjeka, Tehnički fakultet, Zavod za mehaniku fluida i računarsko inženjerstvo 16.03.2016. Studenti međunarodne radionice Micro-Macro imali su priliku upoznati se sa mnogobrojnim tehničkim [...]

Leon Belušić "Micro-Macro u arhitekturi"

Docent dr. sc. Leon Belušić, Fakultet arhitekture Sveučilišta u Ljubljani, Slovenija / Fakultet za arhitekturo Univerza v Ljubljani, Slovenia Micro-Macro u arhitekturi Datum radionice 11.3., 18.3., 13.5. 2016 Lokacija radionice [...]

Srđa Hrisafović "Oblikovanje sa svijetlom"

Srđa Hrisafović "Oblikovanje sa svijetlom" 19.10.2015 - 28.10.2015 U okviru CEEPUS , Mobility Application Sheet, CIII-SI-0816-03-1516-M-86135 for CIII-SI-0816-03-1516 - ADRIART.CE Akademija primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci Radionica i predavanje "Dizajniranje sa [...]