Za izdavača:
red.prof.art. Letricija Linardić
Predgovor:
doc. dr. sc. Katarina Rukavina
Organizacija izložbe:
doc. mr. art. Darija Žmak-Kunić, asistentica Mirna Kutleša, asistent Radovan Kunić, Galerija Juraj Klović, HDLUR
Mjesec i godina objavljivanja:
Prosinac 2020

O publikaciji

Stara je mudrost da krize potiču rast i kreativnost, a tome nekako svjedoči baš umjetnost budući da je čitava njezina povijest u najmanju ruku jednim svojim aspektom povijest promjena koje proizlaze iz raznovrsnih kriza i njihovog prevladavanja. Usprkos izvanrednim okolnostima koje je donijela ova 2020. godina, planirana izložba radova završne godine diplomskih studija Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti Akademije primijenjenih umjetnosti Sveučilišta u Rijeci, kao tradicionalna manifestacija na ovoj instituciji koja se redovito organizira svake akademske godine,
ipak je realizirana…
… No možda je najveći uspjeh svih izloženih radova upravo entuzijazam koji nije zamro niti onda kad je sve stalo. Štoviše, izložba prenosi poruku o životu koji buja iza zatvorenih vrata, soba i gradova te ostaje nada da stvari ipak pomiče prema novim svjetovima što dolaze.