Rino Banko

Djeluje u polju vizualnih umjetnosti, kiparstva i objekt dizajna, koristeći tradicionalne materijale kao što su kamen, drvo, keramika i metal. U centru njegovog interesa nalaze se upravo materijali, propitivanje njihovih granica i međuodnosa materije i forme. Aktivno sudjeluje u radu Centra za keramiku Quark pri Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci na istraživanjima vezanim za digitalne modele i 3D print u keramici.

Paralelno s angažmanom na Akademiji, vodi vlastiti umjetnički studio u okviru kojeg se bavi širokim spektrom aktivnosti u području umjetnosti i njene primjene u eksterijeru i interijeru. Uz izlagačku djelatnost, realizirao je više kiparskih projekata koji su trajno postavljeni u javnom prostoru. Za svoj je rad i djelovanje više puta nagrađivan, a dobitnik je i Rektorove nagrade Sveučilišta u Rijeci.

Diplomirao je kiparstvo na Akademiji primijenjenih umjetnost u Rijeci 2018. godine.

Surađuje na kiparskoj grupi kolegija na preddiplomskom i diplomskom studiju Primijenjene umjetnosti i Likovne pedagogije.

Katedra:
Kiparstvo
Studij/i:
LP, PU
Email:
rino.banko@apuri.uniri.hr