Nina Lekic

Djeluje u području likovnih i primijenjenih umjetnosti, te aktivno istražuje područje kiparstva. Prilikom umjetničkog stvaranja promišlja suodnos materijala unutar forme i prostorne karakteristike skulpture kroz suvremeni materijal u tradicionalnom jeziku kiparskog oblikovanja. Vizualno-osjetilnu artikulaciju oblika gradi kroz specifičnu tehnologiju obrade materijala.

Diplomirala je 2013. godine na Akademiji primijenjenih umjetnosti u Rijeci iz područja kiparstva, te je stekla akademski naziv magistra primijenjene umjetnosti.

Na preddiplomskom studiju Likovne pedagogije surađuje na kolegijima Kiparstvo III, IV, V i VI.

Katedra:
Kiparstvo
Studij/i:
LP
Email:
nina.lekic@apuri.uniri.hr