Milica Urban, Portret

Djeluje u području humanističkih znanosti, u polju filozofije, s fokusom interesa na vezi umjetnosti i filozofije, odnosno etike. Od 2009. godine vanjska je suradnica – asistentica na Filozofskom fakultetu u Rijeci na kolegijima Estetika, Umjetnost i moralno učenje i Osnovni problemi antičke etike, a od 2011. radi na koordinaciji i izvedbi nastave, te je asistentica na kolegijima iz područja filozofije na studijskim programima glume. Bila je članica Projektnog tima za izradu studijskog programa specijalističkog poslijediplomskog studija Gluma, mediji, kultura, a kasnije i tima za izradu preddiplomskog studijskog programa Gluma i mediji te diplomskog studija Gluma. Od 2016. godine kada studijski programi glume postaju dijelom Akademije primijenjenih umjetnosti u Rijeci, nastavlja raditi na njima te počinje raditi i na kolegijima na drugim studijskim programima. Osim interesa za teme iz područja umjetnosti i etike, čemu svjedoče mnogobrojna sudjelovanja na domaćim i međunarodnim konferencijama, u slobodno vrijeme se bavi fotografijom i izradom video radova. Autorica je izložbe fotografija, više naslovnica knjiga i albuma te nekoliko video spotova.

Na Filozofskom fakultetu u Rijeci 2006. godine je diplomirala filozofiju i pedagogiju. Na istome fakultetu upisala je doktorski studij Filozofija i suvremenost te 2021. godine stekla akademski stupanj doktorice znanosti iz znanstvenog područja humanističkih znanosti, znanstvenog polja filozofije, znanstvene grane estetike i etike. Doktorirala je s temom ‘ ’Vrijednost umjetnosti: problem nemoralnih umjetničkih djela’.

Nastavnica je na studijskim programima Gluma i mediji, Likovna pedagogija i Primijenjena umjetnost. Predaje na kolegijima Estetika, Umjetnost i moral, Filozofija grčkih tragedija, Filozofija Shakespearea i Angažman u zajednici na preddiplomskom studiju Glume i medija; na kolegiju Film i filozofija na diplomskom studiju Glume, te na kolegijima Uvod u filozofiju umjetnosti i Filozofija umjetnosti na prijediplomskim studijima Likovne pedagogije i Primijenjene umjetnosti.

Katedra:
Teorijski predmeti
Studij/i:
GIM, LP, PU
Email:
murban@acting.uniri.hr

Kolegiji

Naziv
ECTS
Semestar
Razina
Za studije
Prostorija
Detaljni opis
Filozofija umjetnosti I
Filozofija umjetnosti I
2
IV
Prijediplomski
  • PU
​A-210
Uvod u filozofiju umjetnosti
Uvod u filozofiju umjetnosti
2
III
Prijediplomski
  • PU
​A-210
Uvod u filozofiju umjetnosti
Uvod u filozofiju umjetnosti
2
III
Prijediplomski
  • LP
​A-210
Filozofija umjetnosti I
Filozofija umjetnosti I
3
IV
Prijediplomski
  • LP
​A-210
Estetika
Estetika
3
II
Prijediplomski
  • GIM
​A-209