Ljiljana Barkovic, Portret

Umjetnica koja se bavi umjetničkim radom u polju slikarstva, ali svoj umjetnički izraz gradi i na polju umjetničkih objekata, i to u mediju stakla i drugih materijala. Aktivno izlaže te je ostvarila 13 samostalnih i sudjelovala na pedesetak skupnih izložbi u Hrvatskoj i inozemstvu.

Diplomirala slikarstvo na Akademiji za likovno umetnost in oblikovanje u Ljubljani 2008. godine. Usavršavala se u području oblikovanja stakla u Muranu na školi Abate Zanneti. Završila je DPPO Program – Dopunsko pedagoško i psihološko obrazovanje za nastavnike na Filozofskom fakultetu u Rijeci.

Surađuje na kolegijima Staklo I i II, Slikarstvo I, II, III, IV, V, i VI te Slikarstvo C i D na preddiplomskom i diplomskom studiju Likovne pedagogije. Na diplomskom studiju Primijenjene umjetnosti surađuje na kolegijima Staklo A, B, C i D.

Katedra:
Slikarstvo
Studij/i:
LP, PU
Email:
ljiljana.barkovic@apuri.uniri.hr

Radovi nastavnika

Ljiljana Barkovic Fragment Misli 1 I 2 1
Ljiljana Barkovic Fragmenti 2 Akril Na Platnu 1
Ljiljana Barkovic Fragmenti 4 Akril Na Platnu 1
Ljiljana Barkovic Leptir 1
Ljiljana Barkovic Par 1
Ljiljana Barkovic Stablo Akril Na Platnu 2015
Ljiljana Barkovic Plavi Prozor Objekt Staklo I Boja 2017.
Ljiljana Barkovic Prozor
Ljiljana Barkovic Šuma Objekt Staklo Toplinska I Hladna Obrada 2018
Ljiljana Barkovic Ulica U Noci